Continuiteit van UW onderneming

CONTACT


1.Geen enkel van de constructies mag worden gefactureerd aan de oude vennootschap ,dit om geen faillissement inbreuken te kunnen plegen en de schuldeisers niet de constructie te laten betalen.(wat vroeger wel het geval was)

2.Al onze erelonen moeten worden gefactureerd aan de nieuwe vennootschap (voortzetting van activiteit)

3.Geen enkel activa mag worden overgedragen tenzij het gebeurt onder gerechtelijk toezicht ,dus door een deurwaarder of een gehomologeerd vereffenaar of een curator of een rechter commissaris.

4.Indien er toch activa moet worden verkocht moet dit steeds gepaard gaan met een Pauliaanse nabetalingsclausule zodat de rechtbank het laatste woord heeft.

5.Al de constructies zijn volledig uitgeschreven in Iso 9001 vorm en voorgelegd aan de  advocaten alvorens ze worden uitgevoerd.

6.Voor elke constructie wordt de uitleg gedaan aan de huisadvocaat,boekhouder en curator uit de streek en moeten zij dit uitdrukkelijk toestemmen.

7.De boeken worden correct neergelegd na het houden van een alarmbel procedure en er wordt direct contact opgenomen met de curator zodra hij gekend is in de KBO .

CONTACT US

CM Palliatieven zorg voor bedrijven in moeilijkheden. 

BE 0704.976.501 

  Tel: 0475.875.125

FOLLOW US

Twitter

Facebook

Google +

PROFILE

uitvinder van de sterfhuisconstructie naar Belgisch recht .Gespecialiseerd in legale sterfhuisconstructies onder toezicht van gerechtelijk gezag.

© Copyright 2015. All Rights Reserved.